2D布尔

2D布尔

  • 2021-07-31
  • 3871
可以进行2D布尔运算的插件,并计算后,可进行修改编辑操作。

简介

可以绘制圆形的正弦曲线

图标 功能名称 功能介绍
       交集         请选择2D的平面和组件,点击图标即可完成
       差集         请选择2D的平面和组件,点击图标即可完成
       挤出         请选择平面和组件,点击图标设置布尔类型距离,点击确定即可

演示

共有 0 条评论