BIMFOR-精装编码管理器

BIMFOR-精装编码管理器

  • 2020-11-23
  • 1022
BIMFOR-精装编码管理器用来给精装BIM模型进行信息化。完成Sketchup模型的数据化。可以自动统计算量。导出工程量和成本清单等各种清单。

共有 0 条评论

插件名称 BIMFOR-精装编码管理器
插件版本 1.9.3
插件作者
SketchUp SketchUp 2018
SketchUp 2019
SketchUp 2020
SketchUp 2021
操作系统 windows mac
 猜你喜欢